تبلیغات
وب تخصصی اطلاع رسانی و انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه - پیش نویس استاندارد حسابداری دولتی ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
 
وب تخصصی اطلاع رسانی و انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه
WWW.ACC-OMD.IR
درباره وبلاگ


با سلام وخسته نباشید به شما دانشجویان عزیز این وب جهت اطلاع رسانی درسی وآموزشی رشته حسابداری راه اندازی شده امیدواریم از این مطالب به بهترین نحو استفاده وبا نظرات خود به ما در بهتر شدن وب خودتان کمک کنید

مدیر وبلاگ : انجمن حسابداری
مطالب اخیر
ویژگیهای کیفی‌ به‌ ویژگیهایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد

 پیش نویس 

ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

 

پیش‌نویس بخش ”ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی“ مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی تدوین شده است.

نسخه‌ای از این پیش‌نویس برای استفاده از نظرات عموم ارائه می‌شود و در این مرحله از کار، مشارکت در نظرخواهی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد. انشاءا… با ارائه پیشنهادات سازنده خود ما را در پیشبرد این پروژه ملی یاری فرمایید. ضمناً مهلت نظرخواهی تا ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۰ می‌باشد.

                                                      کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

 

 

فهرست‌ مندرجات‌

 

   شماره‌ بند

مقدمه‌

۵ – ۱

اهمیت

۸ – ۶

ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

۱۸ – ۹

- مربوط بودن

۱۲ – ۹

ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی

۱۲ – ۱۰

- قابل اتکا بودن

۱۸ – ۱۳

بیان صادقانه

۱۵ – ۱۴

بی‌طرفی

۱۷ – ۱۶

کامل بودن

۱۸

ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات

۲۷ – ۱۹

- قابل مقایسه بودن

۲۳ – ۲۰

- قابل فهم بودن

۲۵ – ۲۴

- به موقع بودن

۲۷ – ۲۶

محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی

۳۲ – ۲۸

- موازنه بین ویژگیهای کیفی

۳۰ – ۲۹

- ملاحظات منفعت و هزینه

۳۲ – ۳۱

 

 

مقدمه

۱ -  ویژگیهای کیفی‌ به‌ ویژگیهایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.

۲ -  برخی‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارشهای‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.

۳ -  ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن‌“ و ” قابل‌ اتکا بودن‌“ است‌. این ویژگیها‌ خود متشکل  از ویژگیهای دیگری‌ است‌ که‌ در بندهای‌ ۹ تا ۱۸ توصیف‌ می‌شود.

۴ -  ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل‌ فهم‌بودن‌“ است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا باشد، سودمندی‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌ نبودن‌ و قابل فهم‌ نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود. این ویژگیها در بندهای ۱۹ تا ۲۶ توصیف می‌شود.

۵ -  رابطه‌ بین‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ در شکل‌ صفحه‌ بعد نشان داده شده‌ است‌.

 

اهمیت

۶ -  اهمیت‌ یک‌ شاخص تصمیم‌گیری‌ است‌. اهمیت‌ یک‌ ویژگی کیفی‌ لازم‌ برای‌ اطلاعات‌ نیست، بلکه یک‌ معیار سنجش‌ است‌ که باید قبل‌ از سایر ویژگیهای‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مورد توجه‌ قرار گیرد، بنابراین اگر اطلاعات‌ با اهمیت‌ نباشد نیازی‌ به‌ بررسی‌ بیشتر آن‌ نیست‌.

۷ -  اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ است‌ که حذف یا ارائه نادرست آن ‌ بتواند بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیم‌گیری‌ استفاده‌کنندگان‌ مؤثر باشد. اهمیت‌‌ اطلاعات‌، به  میزان‌ و ماهیت‌ آن‌ و موقعیت خاص هر واحد گزارشگر بستگی‌ دارد. از آنجا که گزارشهای مالی شامل اطلاعات کمی و کیفی است، تعیین یک شاخص کمّی مناسب برای بااهمیت قلمداد نمودن اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد.

۸ -  اهمیت در محیط قانونی، سازمانی، و عملیاتی واحد گزارشگر و با توجه به اطلاعات، دانش و انتظارات تهیه‌کنندگان اطلاعات و نیاز استفاده‌کنندگان ارزیابی می‌شود. برای مثال، افشای اطلاعات درخصوص رعایت قوانین و مقررات از نظر ماهیت مهم است حتی اگر مبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت نباشد.

 

ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌

مربوط‌ بودن‌

۹ -  اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیمات‌‌ استفاده‌کنندگان‌ در ارزیابی‌رویدادهای‌ گذشته‌، حال‌ و آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابیهای‌ گذشته مؤثر واقع‌ شود.

 

 

ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌

۱۰ -  اطلاعات مربوط دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و یا ارزش تأیید‌کنندگی است. نقشهای تأیید‌کنندگی و پیش‌بینی‌کنندگی اطلاعات با یکدیگر مرتبط می‌باشد. به عنوان مثال، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی داراییهای واحد گزارشگر، برای استفاده‌کنندگانی که سعی دارند توان واحد را در استفاده از فرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش‌بینی کنند، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیش‌بینی‌های گذشته مثلاً درباره ماحصل عملیات می‌باشد.

۱۱ -  اطلاعات در صورتی دارای ارزش تأییدکنندگی است که موجب تأیید یا تغییر انتظارات پیشین یا کنونی شامل انتظارات مبتنی‌بر ارزیابیهای گذشته گردد. به عنوان مثال اطلاعات باید نشان دهد کدام یک از مدیران مسئولیت خود را در قبال مصرف کارا و اثربخش منابع، ارائه خدمات مورد انتظار و رعایت قوانین و مقررات مربوط ایفا نموده‌اند.

۱۲ -  گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، ممکن است حاوی اطلاعاتی پیرامون اهداف و بهای تمام شده خدمات مورد انتظار از واحد گزارشگر در آینده و میزان و منشأ منابعی که برای ارائه این خدمات تخصیص داده می‌شود، باشد. چنین اطلاعاتی دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی است و برای مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری، مربوط تلقی می‌شود. اطلاعات پیرامون رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای گذشته یا حال نیز می‌تواند در شکل‌دهی انتظارات مربوط به آینده دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی باشد.

 

ح و ساختار فعلی داراییهای واحد گزارشگر، برای استفاده‌کنندگانی که سعی دارند توان واحد را در استفاده از فرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش‌بینی کنند، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیش‌بینی‌های گذشته مثلاً درباره ماحصل عملیات می‌باشد.


قابل‌ اتکا بودن‌

۱۳ -  اطلاعاتی‌ قابل‌ اتکاست‌ که علاوه بر کامل بودن‌، عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت‌ باشد و به طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند.

 

بیان‌ صادقانه‌

۱۴ -  اطلاعات‌ باید اثر معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ را که‌ ادعا می‌کند بیانگر آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن‌ باشد به‌طور صادقانه‌ بیان‌ کند. اطلاعاتی که به طور صادقانه بیانگر یک رویداد اقتصادی یا سایر رویدادها است، محتوای معاملات، رویدادها، فعالیتها یا شرایط مورد نظر را توصیف می‌کند که لزوماً همیشه مطابق با شکل قراردادی آن نمی‌باشد (رجحان محتوا بر شکل).

۱۵ -  برخی رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای ارائه شده در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند. از این رو، ارائه اطلاعات مرتبط با رویدادهای مذکور در گزارشهای مالی اغلب مستلزم انجام برآوردهایی است که مبتنی‌بر قضاوت مدیریت می‌باشد. برای بیان صادقانه برآوردها، اعمال دقت لازم می‌باشد. با این وجود، بیان صادقانه به معنای کامل بودن، بی‌طرفی مطلق برآوردها یا عاری از اشتباه بودن آنها نمی‌باشد. رعایت احتیاط در شرایط عدم اطمینان ضروری است و ممکن است در برخی مواقع به منظور بیان صادقانه رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادها، لازم باشد تا به صراحت میزان عدم اطمینان در اطلاعات مالی و غیرمالی افشا شود.

 

بی‌طرفی‌

۱۶ -  بی‌طرفی به معنای نداشتن تمایلات جانبدارانه در انتخاب و ارائه اطلاعات با قصد دستیابی به نتیجه از پیش تعیین شده می‌باشد.

۱۷ -  در صورتی که انتخاب یا ارائه اطلاعات مالی، به منظور دستیابی به نتایج یا پیامدهای از پیش تعیین شده در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی یا اتخاذ تصمیم صورت گیرد، گزارشهای مالی با مقاصد عمومی بی‌طرفانه نخواهد بود. با این وجود، ارائه اطلاعات بی‌طرفانه در گزارشهای مالی بدین‌معنا نیست که این‌گونه اطلاعات باید بدون هدف باشد یا نباید بر رفتار استفاده‌کنندگان تأثیر بگذارد.

 

کامل‌ بودن‌

۱۸ -  ارائه اطلاعات در گزارشهای مالی در صورتی از خصوصیت کامل بودن برخوردار است که با توجه به ویژگی اهمیت و تحلیل منفعت و هزینه شامل تمام اطلاعات لازم برای بیان صادقانه رویدادی باشد که مدعی ارائه آن است. حذف برخی اطلاعات می‌تواند موجب نادرستی آن و در نتیجه عدم سودمندی اطلاعات برای استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی گردد. به طور مثال اطلاعات مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده برای آینده و اطلاعات مرتبط با میزان دستیابی به اهداف و پیامدهای ارائه خدمات مندرج در گزارشهای مالی باید همراه با مفروضات اصلی مبنای محاسبات مربوط به این اطلاعات ارائه شود.

 

ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌

۱۹ -  همان‌طور که‌ در بند ۴ ذکر شد ویژگیهای اصلی مرتبط با‌ ارائـه اطلاعات‌ شامل‌ ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل فهم‌ بودن“ است‌. اطلاعاتی‌ که‌ فاقد این‌ ویژگیها‌ باشد علیرغم‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل اتکا بودن‌، دارای‌ سودمندی‌ محدودی‌ است‌.

 

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌

۲۰ -  استفاده‌کنندگان‌ گزارشهای‌ مالی‌ باید بتوانند گزارشهای‌ مالی یک‌ واحد گزارشگر‌ را طی‌ زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحدگزارشگر‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد گزارشگر‌ با ثبات‌ رویه ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌گزارشگر‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد.

۲۱ -  اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی، عملکرد مالی، رعایت الزامات قانونی و بودجه‌ای، دستاوردهای ارائه خدمات و برنامه‌های آتی واحد گزارشگر، در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری ضروری است. سودمندی چنین اطلاعاتی در صورتی افزایش می‌یابد که امکان مقایسه این اطلاعات با بودجه آن دوره، اطلاعات مشابه آن واحد برای دوره‌ها و تاریخهای زمانی دیگر، و/ یا اطلاعات مشابه درباره واحدهای دیگر (به عنوان مثال، واحدهای بخش عمومی ارائه‌کننده خدمات مشابه در حوزه‌های مختلف) وجود داشته باشد. بکارگیری رویه‌های حسابداری مشابه در مورد عملکرد و بودجه، موجب افزایش سودمندی مقایسه بین نتایج واقعی و پیش‌بینی شده خواهد شد.

۲۲ -  قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی اشتباه گرفت. اطلاعات زمانی قابل مقایسه است که بتواند شباهتها و تفاوتهای بین واحدها را نشان دهد. تأکید بیش از حد بر یکنواختی ممکن است به دلیل گزارش موارد متفاوت به گونه‌ای مشابه، منجر به کاهش قابلیت مقایسه گردد.

۲۳ -  قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ مالی‌ و از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ گزارشگر‌ مختلف‌ حفظ‌ شود. اگر چه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل مقایسه‌ بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ است‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود کافی‌ نیست‌.

 

قابل‌ فهم‌ بودن‌

۲۴ -  ویژگی قابل فهم بودن، موجب می‌شود اطلاعات برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد. گزارشهای مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و دانش پایه‌ای استفاده‌کنندگان آنها، و ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد. برای مثال، توضیحات اطلاعات مالی و سایر اطلاعات و گزارشگری توصیفی دست‌ آورد‌ها و انتظارات باید با زبان ساده نوشته شود و به گونه‌ای ارائه گردد که به راحتی برای استفاده‌کنندگان قابل فهم باشد. یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات، نحوه ارائه آنهاست. ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات به نحو مناسب باعث افزایش قابلیت فهم آن می‌شود. قابلیت مقایسه نیز می‌تواند قابلیت فهم اطلاعات را افزایش دهد.

۲۵ -  گزارشهای مالی برای رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مختلف با میزان آگاهی متفاوت از فعالیتهای واحد گزارشگر تهیه می‌شود. از این رو اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی عموماً براساس این فرض تهیه می‌شود که استفاده‌کنندگان از آگاهی متعارفی در مورد فعالیتهای واحد گزارشگر و نحوه حسابداری برخوردارند و همچنین توانایی مطالعه اطلاعات و تمایل به انجام این کار را داشته باشند. در عین حال، اطلاعات پیچیده‌ای که جهت رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مربوط تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید حتی‌المقدور به گونه‌ای ساده ارائه شود.

 

به موقع بودن

۲۶ -  به موقع بودن به این معنی است که قبل از اینکه سودمندی اطلاعات در جهت مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری از بین برود، این اطلاعات در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. دسترسی به موقع به اطلاعات مربوط می‌تواند سودمندی اطلاعات را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و توانایی تأثیر‌گذاری بر تصمیمات ارتقا بخشد.

۲۷ -  برخی از اقلام ممکن است تا بعد از تاریخ گزارشگری همچنان به موقع تلقی شود. به عنوان مثال، ممکن است در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری، استفاده‌کنندگان نیازمند ارزیابی روندهای موجود در عملکرد ارائه خدمات و عملکرد مالی و انطباق آن با بودجه‌ چند دوره گزارشگری باشند.

 

محدودیتهای‌ حاکم‌ بر ویژگیهای‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌

۲۸ -  به‌ندرت‌ می‌توان‌ اطلاعاتی‌ تهیه‌ کرد که‌ کاملاً مربوط‌، قابل‌ اتکا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد. برخی‌ از مؤثرترین‌ محدودیتها در بندهای‌ ۲۹ تا ۳۲ تشریح‌ می‌گردد.

 

موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ کیفی‌

۲۹ -  یکی‌ از محدودیتها این‌ است‌ که‌ اغلب‌ نوعی‌ موازنه‌ یا مصالحه‌ بین‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ ضرورت‌ دارد. به‌طور مثال‌ اطلاعاتی‌ که‌ قابل‌ اتکاتر است‌ اغلب‌ از درجه‌ مربوط‌ بودن‌ کمتری‌ برخوردار است‌ و به‌ عکس‌. عموماً هدف‌، دستیابی‌ به‌ نوعی‌ توازن‌ بین‌ انواع‌ ویژگیها‌ به ‌منظور پاسخگویی‌ به‌ اهداف‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اهمیت‌ نسبی‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ در موارد مختلف‌ امری‌ قضاوتی‌ است‌.

۳۰ -  هرگاه‌ تأخیری در گزارش‌ اطلاعات‌ رخ‌ دهد، اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ ویژگی مربوط بودن‌ خود را از دست‌ بدهد. ممکن‌ است‌ لازم‌ شود که‌ مدیریت‌ نوعی‌ موازنه‌ بین‌ مزیتهای‌ نسبی‌ ” گزارشگری‌ به‌ موقع‌ “ و ” ارائـه‌ اطلاعات‌ قابل‌ اتکا “ برقرار کند. برای‌ ارائه‌ به‌ موقع‌ اطلاعات‌، اغلب‌ ممکن‌ است‌ لازم‌ شود قبل‌ از مشخص شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ یک‌ معامله‌ یا رویداد، اطلاعات‌ موجود گزارش‌ شود که‌ این‌ از قابلیت‌ اتکای‌ آن‌ می‌کاهد. به‌ عکس‌، هرگاه‌ به‌منظور مشخص‌ شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ مزبور، گزارشگری‌ با تأخیـر انجـام‌ گـردد، اطلاعـات‌ ممکن‌ است‌ کاملاً قابل‌ اتکا شود، لیکن‌ برای‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ باید طی این  مدت‌ تصمیماتی‌ اتخـاذ کننـد بی‌فایـده‌ شـود. برای‌ نیل به‌ موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل‌ اتکا بودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ که‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ به‌ بهترین وجه،‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ و پاسخگویی‌ تأمین شود.

 

ملاحظات منفعت و هزینه

۳۱ -  توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه‌ به‌ جای‌ اینکه‌ یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ باشد یک‌ محدودیت‌ مهم‌ است‌. منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. معهذا ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌. مضافاً هزینه‌ها لزوماً بر عهده‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ از منافع‌ اطلاعات‌ بهره‌ می‌برند قرار نمی‌گیرد. همچنین‌ منافع‌ اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ نصیب‌ استفاده‌کنندگانی‌ غیر از آنهایی‌ که‌ اطلاعات‌ برای‌ آنها تهیه‌ شده‌ است‌، شود. به‌ دلایل‌ فوق‌ اغلب‌ ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ تهیه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مشکل‌ است‌. با این‌ حال‌ تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و نیز تهیه‌کنندگان‌ و استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ باید از این‌ محدودیت‌ آگاه‌ باشند.

۳۲ -  هزینه‌های تهیه اطلاعات شامل هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، هزینه‌های تأیید و انتشار آنها می‌شود. هزینه‌های تحلیل و تفسیر اطلاعات به عهده استفاده‌کنندگان است. همچنین حذف اطلاعات سودمند، هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌هایی می‌شود که استفاده‌کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، یا تلاش در جهت برآورد آن اطلاعات، با استفاده از داده‌های ناقص در گزارشهای مالی یا سایر منابع، متحمل می‌شوند. تهیه‌کنندگان در جهت ارائه اطلاعات در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، تلاش زیادی را متحمل می‌شوند. با این وجود، دریافت‌کنندگان خدمات و فراهم‌کنندگان منابع، در نهایت متحمل هزینه چنین تلاشهایی می‌شوند چرا که منابع به جای مصرف در فعالیتهای ارائه خدمات، در جمع‌آوری داده‌ها جهت منظور نمودن در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی مصرف می‌شود

نوع مطلب : حسابداری دولتی، 
برچسب ها : مقالات حسابداری/حسابداری دولتی، استاندارد حسابداری دولتی،
لینک های مرتبط : www.acc-omd.dxd.ir،
شنبه 5 اسفند 1396 03:20 ق.ظ
شما واقعا یک وب مستر عالی هستید. سرعت بارگذاری وب سایت باور نکردنی است.
این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید. همچنین محتویات
کارشناسی ارشد شما یک کار با شکوه در این زمینه انجام داده اید!
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:01 ب.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This sort
of clever work and exposure! Keep up the awesome
works guys I've added you guys to blogroll.
جمعه 20 مرداد 1396 11:21 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. Nevertheless just
imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely be one of the best in its niche.
Wonderful blog!
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:44 ق.ظ
Excellent article. I certainly love this website. Continue the good work!
چهارشنبه 11 مرداد 1396 03:59 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
جمعه 6 مرداد 1396 08:07 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are
just too wonderful. I actually like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
I can't wait to read much more from you. This is really a wonderful website.
پنجشنبه 15 تیر 1396 06:18 ق.ظ
I drop a leave a response when I especially enjoy a article on a site or if I
have something to add to the discussion. It is triggered by the passion communicated in the post I read.
And after this article وب تخصصی اطلاع رسانی و انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه - پیش نویس استاندارد حسابداری دولتی
ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج
در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی.
I was actually excited enough to post a comment ;-) I do have 2 questions for you if you usually do not mind.

Is it only me or do some of the responses look like coming from brain dead
folks? :-P And, if you are posting at other places,
I would like to keep up with everything fresh you have to
post. Would you make a list every one of all your community pages like
your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
دوشنبه 12 تیر 1396 01:29 ق.ظ
Hi Dear, are you really visiting this site regularly, if so after that you
will definitely obtain nice knowledge.
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:21 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue along with your website in internet explorer, might check this?
IE still is the marketplace leader and a huge portion of folks will leave out your
fantastic writing because of this problem.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:21 ق.ظ
Saved as a favorite, I like your blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :